Zadbajmy o naszą przyszłość

już dzisiaj

Projekt: Opracowanie innowacyjnego wiatraka o pionowej osi obrotu ze strumienicą o mocy 3 kW o wymiarach: średnica 1,7 m i wysokość 2,5 m jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy

Kwota dofinansowania: 318 750.00 PLN

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

do zapytania ofertowego nr 1/9/2019/POIR z dnia 27.09.2019, na opracowanie innowacyjnego wiatraka o pionowej osi obrotu ze strumienicą o mocy 3 kW

o wymiarach: średnica 1,7 m i wysokość 2,5 m

Informujemy, iż w ramach niniejszego postepowania dokonano wyboru Wykonawcy zadania tj.

Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8

Wartość oferty: 461 250,00 zł brutto

> Polska w czołówce zużycia węgla kamiennego

Nasz kraj znajduje się w czołówce państw opierających przemysł energetyczny głównie na paliwach kopalnych (węglu kamiennym i brunatnym), przy jednocześnie niskim udziale OZE (Odnawialnych Źródłach Energii). W wyniku spalania paliw kopalnych w procesie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej uwalniane są duże ilości gazów cieplarnianych do atmosfery.

> Udział OZE w przemyśle energetycznym w krajach UE

Źródło: https://pl.boell.org/sites/ default/files/atlas_energii.pdf
Polska
Niemcy
Dania

> Powody niskiego udziału OZE w Polsce

Nasze urządzenie jest odpowiedzią na problemy, z którymi boryka się przemysł energetyczny na całym świecie.

Poznaj wiatrak o pionowej osi obrotu:

> Wiatrak o pionowej osi obrotu

Nasz wiatrak w odróżnieniu od rozwiązań dotychczas stosowanych na rynku, wykorzystuje pionową oś obrotu wirnika. Dzięki temu uzyskano możliwość znacznego zwiększenia rzeczywistej siły wiatru wpadającego do turbiny.

Skutkiem wprowadzenia tego innowacyjnego rozwiązania jest możliwość stosowania go nawet w miejscach, gdzie ze względu na słabą siłę wiatru (śr. prędkość poniżej 5 m/s) dotąd nie wykorzystywano w pełni potencjału energii wiatrowej.

> Więcej uzyskanej energii

70%

Więcej wyprodukowanej energii w stosunku do konwecjonalnych elektrowni wiatrowych

250%

Większa efektywność siły wiatru działającego na wiatrak

> Zalety

Ekologia

Niezawodność

Komfort

> Jak to działa?

Turbina

Nasza turbina oparta została na turbinie Pawlaka. Jest to konstrukcja dwóch turbin, zainstalowanych i ustawionych jedna nad drugą, na tym samym maszcie wiatraka.

Strumienica

W celu lepszego wykorzystnia siły wiatru strumienice obracają się w jednej osi, ale w przeciwnych kierunkach.

Generator

Generator pozwala osiągnąć dwukrotnie większą sprawność turbiny. Dzieje się tak dzięki przeciwnemu kierunkowi obrotu dysków. Uzyskujemy wtedy dwukrotnie większą prędkość zmiany pola magnetycznego w porównaniu do klasycznych rozwiązań.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9/2019/POIR z dnia 27.09.2019

Opracowanie innowacyjnego wiatraka o pionowej osi obrotu ze strumienicą o mocy 3 kW o wymiarach: średnica 1,7 m i wysokość 2,5 m.

© Viventi 2022.
Wszelkie prawa zastrzeżone.